PRISSÄTTNING

Fristående, avancerad och flexibel prissättning med otroligt hög kapacitet. 

Prissättningsmodulen ProPrice är byggd för att räkna ut korrekt pris på en uppsjö olika produkter och tjänster. Den hanterar parametrar som t.ex. produkttyp, avtalstyp, kundtyp, tid, antal, volym, rabatter, plats, destination, tidpunkt, momssatser m.m. Som användare kan du basera din prissättning på vilken typ av parametrar som helst, och dina olika kunder (eller kundgrupper) kan erbjudas fullständigt olika prisplaner - med bibehållen flexibilitet.

Produkten har en mycket kompetent affärslogikmotor som möjliggör uppsättning av avancerade relationer och beräkningar.

ProPrice är en modern applikation som från grunden är byggd för att hantera stora mängder data, och systemet klarar flera tusen poster per sekund även vid mer avancerade tillämpningar.

Efter prissättning skickas färdigprissatt data vidare till andra system för användande av detta, t.ex. databaser, web-gränssnitt, övervakningssystem, kundtjänstsystem, faktureringssystem, etc.

ProPrice är mycket användbart då t.ex. ett energibolag eller en telekomoperatör önskar implementera nya tjänster som sedan skall fås att fungera med ett gammalt (redan existerande) faktureringssystem. ProPrice tar då hand om hela prissättningsproblematiken och sätter pris på händelser och tjänster som befintliga (gamla) system inte kan hantera.

Denna lösning ger även en lyckad frikoppling av ingående delsystem - vilket förenklar, och skapar möjligheter, inför framtida utbyten och uppgraderingar.