SVENSK SYSTEMLEVERANTÖR
FÖR INTERNATIONELL MARKNAD

Vi löser gärna det svåra, det lätta kan andra få ta hand om.

Props är en svensk leverantör av flexibla och prisvärda mjukvarulösningar till energibolag, telekombolag, bredbandsbolag och banker. Personalen på Props har tidigare utvecklat bland annat fyra framgångsrika generationer av faktureringslösningar som idag betjänar över 22 miljoner slutkunder över hela Europa.

Vi kombinerar erfarenhet, ett globalt industriellt nätverk och många års erfarenhet av mjukvaruutveckling med djup kunskap om datatransaktioner och de senaste tillgängliga teknologierna för att kunna tränga in i, analysera och därefter lösa det andra anser vara "problem". För våra kunder resulterar detta i konkreta, omedelbara, standardiserade och kostnadseffektiva mjukvarulösningar. Från Props köper du en färdig beprövad lösning istället för att bygga en egen unik mjukvara.

Då man inleder en affärsrelation med Props erhåller man vid leverans standardiserade system som är komplett implementerade och uppsatta för att hantera de faktiska problem som ska lösas. Men, dessutom inleds ett partnerskap med en mycket kompetent leverantör som defakto är en av världens bästa på att lösa affärsproblem kring hantering-, analys- och modifiering av affärskritisk data. Vid genomförda installationer runt om i världen har personalen på Props levererat lösningar på ett stort antal varianter av alla de olika problem man stöter på då man har en verksamhet baserad kring ”insamlad data”. Detta gör att vi alltid har en omedelbar lösning att presentera!

Normalt inleds en leverans med att kunden beskriver ett affärsproblem som måste lösas. Detta kan handla om t.ex. fakturering, avancerad integration, automatiska leverantörsbyten, att få kontroll över egen utrustning och mätare, behov av avancerad hantering av tim- och mätvärden, etc. Props presenterar alltid, direkt på plats, ett attraktivt lösningsförslag, en tidplan och ett fast-pris på den totala lösningen. När projektet startar tar personalen från Props ett totalansvar för att tillse att kommunikation med samtliga inblandade övriga parter fungerar utan problem (t.ex. bolag som ansvarar för inblandade system som redan är installerade hos kunden). Vid leverans är systemen från Props fullständigt uppsatta och konfigurerade, och det är bara att ”vrida om nyckeln”. Eventuella framtida ändringar och konfigureringar kan oftast genomföras av kundens egen personal via parameter-inställningar.