UTVALDA NYHETER

Information om Props utveckling och installationer

Utvald nyhet
2022

Solör Bioenergi Group väljer Props faktureringslösning ProBill för ytterligare fyrtio (40) orter i Solör-gruppen. 

Utvald nyhet
2022

Greenely byter till Props som ny leverantör av
komplett 
faktureringslösning för bolagets slutkunder, inklusive driftstjänst.

Utvald nyhet
2022

Partille Energi väljer Props som leverantör av systemlösning och driftstjänst för kundhantering och fakturering, för elnät, elhandel, fjärrvärme och andra tjänster.

Utvald nyhet
2021

Internationella bolaget Svea Solar byter ut systemen för kundhantering, fakturering och leverantörsbyten mot flexibel och kraftfull lösning från Props. 

ALLA NYHETER

2023

Fler och fler energibolag väljer faktureringslösningen "ProBill" från Props, och de parallella implementationsprojekten driftsätter framgångsrikt den flexibla standardlösningen hos våra förväntansfulla kunder. Den senaste månaden slogs nytt rekord då Props personal driftsatt ProBill hos sex separata kunder på bara en månad;
   - två kunder är nätbolag
   - tre kunder är fjärrvärmebolag
   - en kund är elhandlare
Detta är möjligt tack vare att Props använder sig av en (1) version av ProBill till samtliga kunder oavsett nyttighet, storlek på bolaget eller om kunden har egna krav på hanterande av funktioner och integrationer. Alla unika krav och önskemål hanteras via systemets flexibla parametersättningar och med hjälp av den inkluderade integrationsplattformen.


Den norska elhandlaren Folkekraft väljer faktureringslösningen ProBill från Props med full hantering av drift och back-office från Props Services. Förutom fakturering av Folkekrafts slutkunder inkluderar den valda lösningen dessutom avancerad hantering av mätvärden, leverantörsbyten, flexibel prissättning mot slutkund och kommunikation till- och från den norska datahubben Elhub. Via Props etablerade samarbetsavtal med Bright Energy väljer Folkekraft att lägga till leverans av Bright Energy's slutkundsapp i beställningen. Mer information om Folkekraft finns här.

Sinfra har antagit den svenska systemleverantören Props för ramavtal avseende Mätvärdeshantering. Det ger möjlighet för Sinfras 200+ medlemsbolag att utan ytterligare offentlig upphandling välja mätvärdeshanterinssystemet "ProBase" från Props för automatiserad och flexibel mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas, integration mot kringliggande system, applicerande av avancerad affärs- och beslutslogik, etc.

Props inleder ett strategiskt samarbete med Bright Energy, och tillsammans skapas förutsättningar för energibolag att snabbare möta slutkundernas växande behov av innovativa lösningar och funktioner rörande energiförbrukning och energieffektivisering. Appen från Bright Energy kan hantera samtliga nyttigheter, t.ex. elhandel, elnät, fjärrvärme, bredband, vatten & avlopp och avfall. Samarbetet innebär att Props kommer att kunna erbjuda Brights app till Props kunder, vilket gör att energibolagen kan fokusera på att rulla ut sin app, utan extra integration. Appen från Bright är en digital lösning där energibolagen knyter en närmare relation med sina slutkonsumenter, förbättrar tjänsteerbjudandet och förser slutkunderna med verktyg för att förstå, kontrollera och hantera sin energiförbrukning – allt i en enkel app.


Det ledande nordiska programvaruföretaget EG förvärvar de två Props-bolagen Props Utility Solutions AB och Props Utility Services AB. För Props har att hitta rätt ägare för framtiden varit det viktigaste:
"Jag känner mig säker på att EG är rätt ägare till Props. Under flera år har vi konkurrerat på den svenska marknaden och vi delar samma passion för våra kunder inom energisektorn och marknaden. Att kombinera våra krafter kommer att vara till fördel för både våra kunder och den fortsatta utvecklingen av våra lösningar, eftersom vi kommer att dra nytta av att vara en del av en mycket större organisation med en gemensam arbetsmetod och en aptit för att ytterligare investera i befintliga och nya produkter", säger Props' medgrundare, ägare och tf Vd, Håkan Angelström. Fullständig press-release hittar du här: Press-release


Ytterligare fjärrvärmebolag väljer faktureringslösningen "ProBill" från Props. Senaste fjärrvärmebolaget att teckna avtal med Props för leverans av systemlösning för avancerad mätvärdeshantering och fakturering är Ale Fjärrvärme ("Ale", Solör Bioenergi Ale AB). Lösningen ProBill från Props implementeras för mätar- och komponenthantering, avancerad validering av mätdata samt flexibel debitering av fjärrvärme hos Ale. Inför valet av Props som leverantör har man sökt en etablerad leverantör som kan implementera en flexibel och framtidssäkrad standardsystemlösning för fjärrvärmebranschen.2022

Etablerat norskt fjärrvärmebolag väljer faktureringslösningen ProBill från Props när man letat SaaS-lösning för att ersätta sin nuvarande lösning. Vid utvärderingen har fjärrvärmebolaget eftersökt redan etablerad SaaS-lösning som är flexibel, som har prissättningsfunktioner redan utvecklade för framtiden och som har Hög kapacitet för datahantering och kvalitetssäkring.


Norskt bolag expanderar sin verksamhet internationellt, och blir ny kund till Props när man väljer faktureringslösningen ProBill för den finska marknaden. Props levererar samtliga funktioner som SaaS-lösning, och tjänsten inkluderar bland annat hantering av leverantörsbyten, mätvärdeshantering, kund- och avtalshantering, kundtjänstfunktioner, edi-hantering och fakturering. Givetvis är ProBill redan certifierad för den finska marknaden och den finska hubben.

Efter framgångsrik installation av Props faktureringslösning "ProBill" för Solör Bioenergi Falköping har Solör Bioenergi Group ("Solör") nu tecknat avtal med Props för leverans av motsvarande faktureringslösning för ytterligare fyrtio (40) orter i Solör-gruppen, som därmed läggs in i samma faktureringslösning. Systemlösningen ProBill från Props kommer att implementeras för mätar- och komponenthantering, validering av mätdata samt debitering inom fjärrvärmeverksamhet hos Solörs svenska bolag. I upphandlingen har Solör sökt en leverantör som på mycket kort tid kan implementera en flexibel standardsystemlösning för fjärrvärmebranschen. Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 265 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Internationell koncern väljer Props som leverantör av avancerad och flexibel mätvärdesdatabas och fullmaktshantering för den svenska marknaden. Koncernen erbjuder energitjänster mot bl.a. fastighetsägare och har eftersökt en stabil tjänst för att hantera fullmakter samt en flexibel mätvärdesdatabas med hög kapacitet och avancerade kvalitetssäkringsfunktioner för att ta emot och hantera mätvärden från nätägare. Via lösningarna från Props kan koncernen sedan själva få full och flexibel åtkomst till allt data. Vid upphandlingen sökte koncernen en modern och flexibel standardlösning med automatisk hantering av mätvärden.

Det teknikorienterade energibolaget Greenely väljer svenska bolaget Props Utility Solutions ("Props") som leverantör av avancerad, framtidssäkrad och flexibel faktureringslösning för att möta framtidens digitala behov på den svenska elmarknaden samt för sin planerade internationella expansion. SaaS-lösningen "ProBill" från Props kommer i ett första steg att användas av Greenely i Sverige, där ProBill ersätter den befintliga lösningen för leverantörsbyten, avtal, mätvärden, fakturering, in-och utbetalningar etc. Greenely kommer även använda sig av tjänsten "Props Services" för full hantering av drift, back-office och systemadministration. Avtalet mellan Props och Greenely täcker redan nu in att Props ska bistå Greenely med motsvarande systemlösningar och tjänster vid bolagets kommande internationella expansion. Greenely erbjuder smarta energitjänster och har som fokus att med innovativa lösningar hjälpa slutkunder få kontroll över sin förbrukning, och därigenom förbruka mindre el och sänka sina kostnader. Via lösningarna från Props kan Greenely få tillgång till all kund- och förbrukningsdata för att därigenom bistå sina kunder med detaljerad förbrukningskontroll och användbara prognoser. I sin upphandling sökte Greenely en modern, existerande, framtidssäkrad och flexibel lösning som med automatik och kvalitetssäkra funktioner kan hantera enorma mängder data för att därmed kunna bistå Greenely i bolagets tillväxtresa både i Sverige och internationellt.

Partille Energi väljer Props Utility Solutions (Props) som leverantör av nytt Kundinformationssystem samt Driftstjänst. I upphandlingskriterierna har Partille Energi lagt stor vikt på att det ska vara ett standardsystem, ett långsiktigt samarbete, ett system med hög prestanda & kapacitet, möjliggörande av effektivt arbete för personalen, hög flexibilitet, automatisk kvalitetssäkring, hög användbarhet i en framtidssäkrad arkitektur samt att systemet ska uppfylla såväl lagkrav som uppsatta effektmål. Lösningen från Props inkluderar fakturering, leverantörsbyten, mätvärdesdatabas, hantering av Produktion & Mikroproduktion, kundhantering, funktionalitet för "Mina Sidor" samt avräkning. Avtalet inkluderar att Props ansvarar för komplett drift av lösningen, samt att systemet ska hantera nyttigheterna elnät, elhandel, fjärrvärme, elhandel mikroproduktion och elnät mikroproduktion.2021

Norges första non-profit energibolag "Motkraft" väljer faktureringslösningen ProBill från Props, med komplett driftslösning hanterad av systerföretaget Props Services. Motkraft letade efter systemlösning med fokus på "digitalisering", "automatisering", "framtidssäkrad" och "SaaS" (Software as a Service), och det slutliga valet föll på den svenska systemleverantören Props som sedan länge har system uppkopplade mot den norska hubben.


Solör Bioenergi Group ("Solör") inleder samarbete med svenska leverantören Props Utility Solutions ("Props"), och i ett första steg ersätter Props den befintliga faktureringslösningen för fjärrvärme hos ett av Solörs energibolag. Systemlösningen ProBill från Props kommer att implementeras för mätar- och komponenthantering, validering av mätdata samt debitering inom fjärrvärmeverksamhet hos Solör Bioenergi Falköping. I upphandlingen har Solör sökt en leverantör med hög leveransförmåga som på mycket kort tid kan implementera en flexibel standardsystemlösning som kan uppfylla upphandlingens krav på bland annat avancerade analys- och beräkningsfunktioner kombinerat med automatisering och hög kvalitetssäkring. Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

En expanderande elhandlare i Norge väljer faktureringslösningen ProBill från Props, med komplett systemhantering av leverantörsbyten, avläsningar, fakturering, reskontra, kundtjänst, etc. I avtalet ingår även full hantering av drift, via Props systerföretag Props Services. Med SaaS-lösningen "ProBill" från Props får den norska elhandlaren en framtidssäkrad och automatiserad lösning för komplett hantering av kundinformation och fakturering.

Ytterligare en elhandlare i Norge väljer den kompletta faktureringslösningen ProBill från Props för automatisk kommunikation med den norska hubben, flexibla leverantörsbyten, avancerad mätvärdeshantering, effektiv kundtjänst och framtidssäkrad fakturering. Elhandlaren väljer att outsourca all drift av systemet till Props Services, som via sin Driftstjänst därmed tar hand om elhandlarens hela systemdrift för bland annat leverantörsbyten, mätvärdeshantering och fakturering.

Det internationella bolaget Svea Solar väljer Props som leverantör av kund- och faktureringslösning för bolagets elhandelsverksamhet i Sverige. Svea Solar arbetar internationellt med smarta solceller, batterier för lagring av solenergi, laddutrustning med hög kapacitet samt 100% grön elhandel. Marknadens intresse för Svea Solar ökar helt fantastiskt, och som naturlig del av elhandelsverksamhetens expansion väljer Svea Solar att byta ut sina tidigare lösningar för kundhantering, fakturering och leverantörsbyten mot den flexibla och kraftfulla helhetslösningen "ProBill" från Props, vilket gör att bolaget med den nya lösningen från Props kan expandera obegränsat samtidigt som man med samma system kan erbjuda sina slutkunder flexibla och attraktiva elhandelspriser.2020

Affärsverken Karlskrona AB ("Affärsverken") väljer systemet "ProBill" från Props som nytt Kundinformationssystem.  Förutom att hitta ett flexibelt, effektivt och komplett system så var en viktig del av Affärsverkens offentliga upphandling att hitta en leverantör som kännetecknas av tillförlitlighet och korta beslutsvägar. Vidare ville man hitta en leverantör med förmåga att både ta ett helhetsansvar för leveransen och dessutom ha kapacitet att utveckla tjänster efter Affärsverkens framtida behov och vid varje tillfälle rådande lagstiftning. Systemlösningen som avtalats med Props ska hantera kundhantering och fakturering av nyttigheterna elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, produktion & mikroproduktion samt andelar för solparken.


Ytterligare en nystartad svensk elhandlare väljer den flexibla faktureringslösningen ProBill från Props, för avancerad fakturering, hanterande av säljinformation, automatisk leverantörsbytesprocess och mätvärdeshantering, flexibel avtalshantering samt kundtjänstverktyg.

Ytterligare en elhandlare i Sverige väljer att outsourca sin systemdrift till Props Services, som via sin Driftstjänst därmed tar över elhandlarens drift för fakturering och mätvärdeshantering.

Efter offentlig upphandling väljer svenskt etablerat energibolag med elnät, elhandel och mikroproduktion Props som ny leverantör av nytt Kundinformationssystem för fakturering, leverantörsbyten, kundhantering och avräkning - med optionerna Kundkonto och Utökat säljstöd (CRM). Avtalet inkluderar att Props ansvarar för komplett drift av lösningen, samt att systemet ska hantera nyttigheterna elnät, elhandel och mikroproduktion. I upphandlingskriterierna har energibolaget lagt stor vikt på prestanda, tillgänglighet, effektivt arbete för personalen, flexibilitet, kvalitetssäkring, hög användbarhet i en framtidssäkrad arkitektur samt att systemet ska uppfylla såväl lagkrav som uppsatta effektmål.

Två (2) expanderande elhandlare i Norge väljer att outsourca sin drift till Props Services, som via sin Driftstjänst därmed tar över elhandlarnas hela systemdrift för fakturering och mätvärdeshantering


En etablerad finsk elhandlare tecknar avtal med Props om att starta "White Label" med faktureringslösningen ProBill. Props lösning för White Label möjliggör för elhandlare att dela med sig av sin systemkapacitet inom Datahantering, Fakturering och Kundtjänst till andra bolag, vilket gör att flera bolag kan dela på kostnader för personal, hårdvara, systemlösningar, back-office, kundtjänst etc.

Props utökar sitt kompetenta team ytterligare med erfaren COO. Marknadsexpansionen fortsätter över förväntan för Props, och bolaget förstärker sitt kompetenta team genom att välkomna Magnus Nordlöf som Chief Operating Officer (COO). Närmast kommer Magnus från Mindset AB där han jobbat som konsult med ledar-, lednings- och verksamhetsutveckling för företag inom sektorerna vård, läkemedel, IT och bank. Innan tiden på Mindset AB arbetade Magnus som chef och ledare i olika positioner under 20 års tid för finans- och IT-bolag inom telekomsektorn. Magnus har dessutom en bakgrund inom försvarsmakten.
"Det ska bli otroligt spännande att få komma in i ett företag som börjar ta fart och tänker nytt inom en spänannde och viktig marknad som ligger i tiden", säger Magnus. "Jag ser fram emot att få vara en del av den utvecklingen och framgången".


Ännu en nystartad svensk elhandlare väljer den framtidssäkrade faktureringslösningen ProBill från Props, för avancerad fakturering, hanterande av säljinformation, automatisk leverantörsbytesprocess och mätvärdeshantering, flexibel avtalshantering samt kundtjänstverktyg.

Props stärker och breddar sitt befintliga affärsområde genom uppköp av Utility Clearing House. Under december 2019 har Props Utility Solutions ("Props") genomfört köp av 100% av aktierna i den svenska tjänsteleverantören Utility Clearing House ("uClearing"), norra Europas ledande clearing house för energibolag. I samband med uppköpet har uClearing bytt namn till "Props Utility Services AB". Props stärker och breddar sitt befintliga affärsområde i samband med uppköpet, och kan nu erbjuda både befintliga och nya kunder ett antal nya tjänster och produkter. För de två bolagen innebär det strategiska uppköpet att man tillsammans kan intensifiera arbetet ytterligare med att fortsätta vara det självklara marknadsledande valen för nordiska energibolag vad gäller både System och Tjänster inom områden som "fakturering", "mätvärdesdatabas" och "leverantörsbyten". Ytterligare områden som nu förstärks och utökas är SaaS, Managed Services (Props tar hand om hela verksamhetsområden åt Köparen) och konsulttjänster inom Management, Back-office och Drift. För bolagens nuvararande och potentiella kunder innebär det strategiska uppköpet att marknadserbjudandet säkras ytterligare inför framtidens hanterande av "elhandlarcentrisk affärsmodell", "nordisk slutkundsmarknad" samt kommunikation till- och från nuvarande och kommande datahubbar i Norden.2019

Jönköping Energi väljer den svenska systemleverantören Props Utility Solutions (Props) som leverantör av systemlösning för kundhantering och fakturering. I upphandlingen har Jönköping Energi sökt och hittat en framtidssäkrad standardlösning med hög kapacitet och flexibilitet, samtidigt som lösningen från Props uppfyller såväl lagkrav som köparens krav på nya affärsmöjligheter, automatisering och kvalitetssäkring. Systemlösningen "ProBill" från Props kommer att hantera bland annat kunder, leverantörsbyten, mätvärden och fakturering för elhandel, elnät, fjärrvärme samt andra tjänster hos Jönköping Energi.


Props är först i världen med att migrera energibolag som är uppkopplat mot den norska hubben. Det första energibolaget någonsin i Norge har nu bytt faktureringslösning, och därmed samtidigt migrerat mellan gammalt och nytt system, samtidigt som man är uppkopplad mot den norska hubben "Elhub". Det är den svenska leverantören Props som har levererat sin faktureringslösning ProBill, och det är dessutom Props personal som med sin erferenhet och kompetens hanterat all Elhub-kommunikation i samband med migreringen och systembytet. Ledningen för energibolaget låter meddela att systembytet gått oerhört smärtfritt och att man med stor respekt sett Props personal genomföra Norges första systembyte någonsin för energibolag uppkopplat mot Elhub. Leveransen från Props inkluderar moduler och funktioner för bland annat mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas, leverantörsbyteshantering, kommunikation till- och från Elhub, komplett fakturering, reskontra, etc.

Tekniska verken i Linköping (TvAB) utökar befintligt avtal med Props Utility Solutions (Props) genom beställning av ytterligare systemlösningar och tjänster som tillägg till redan beställda systemen för Kundhantering och Fakturering. Det är tidigare upphandlade optioner som nu aktiveras i form av;
A. "Mätvärdesdatabas" för åtta (8) bolag, inklusive balansavräkning och externrapportering.
B. Fakturering av "Hushållsavfall och återvinning" för tre (3) bolag.
"Vi har samarbetat med Props under ett år, och genom att utöka beställningen till Props kan vi själva ytterligare utveckla våra digitala processer vilka möjliggör nya erbjudanden som gör livet enklare för våra kunder", säger Stefan Jakobsson, CIO på Tekniska verken.
"Tekniska verken är ett oerhört kompetent och slutkundsorienterat bolag, och det är inspirerande att som partner till Tekniska verken få vara med att driva deras utveckling framåt", säger Håkan Angelström, vd på Props.
För mer information kontakt gärna:
Stefan Jakobsson, CIO, Tekniska verken i Linköping, 013- 20 82 71, stefan.jakobsson@tekniskaverken.se
Håkan Angelström, vd, Props Utility Solutions, 070 - 710 79 15, hakan.angelstrom@props.se

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening) har antagit den svenska systemleverantören Props Utility Solutions (Props) för ramavtal avseende Mätvärdeshanteringssystem. Det ger möjlighet för Sinfras 200+ medlemsbolag att utan ytterligare offentlig upphandling välja mätvärdeshanterinssystemet "ProBase" från Props för automatiserad och flexibel mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas, integration mot kringliggande system, applicerande av avancerad affärs- och beslutslogik, etc.


Efter utförlig upphandlingsprocess väljer nystartad privatägd svensk elhandlare den automatiserade, flexibla och framtidssäkrade faktureringslösningen ProBill från Props, för avancerad fakturering, hanterande av säljinformation, leverantörsbytesprocess, mätvärdeshantering, flexibel avtalshantering samt modern kundtjänsthantering.

Södertörns Fjärrvärme väljer systemlösningen ProBill från svenska Props Utility Solutions (Props) för mätar- och komponenthantering, validering av mätdata samt debitering inom fjärrvärme- och fjärrkylaverksamhet. I upphandlingen har Södertörns Fjärrvärme sökt en leverantör med hög leveransförmåga som på mycket kort tid kan implementerar en flexibel standardsystemlösning som kan uppfylla upphandlingens krav på bland annat avancerade analys- och beräkningsfunktioner kombinerat med automatisering och hög kvalitetssäkring.

Ännu en privatägd svensk elhandlare väljer den automatiserade och framtidssäkrade faktureringslösningen ProBill från Props, för avancerad fakturering, hanterande av säljinformation, leverantörsbytesprocess, mätvärdeshantering, flexibel avtalshantering samt kundtjänst.

Falkenberg Energi väljer Props Utility Solutions (Props) som leverantör av nytt Kundinformationssystem, för fakturering, leverantörsbyten, kundhantering och hantering av mikroproduktion. I upphandlingen har Falkenberg Energi sökt en leverantör med hög leveransförmåga som implementerar en standardsystemlösning som uppfyller såväl lagkrav som uppsatta effektmål: flexibilitet, nya affärsmöjligheter, automatisering, kvalitetssäkring, och hög användbarhet i en framtidssäkrad arkitektur. Lösningen ProBill från Props kommer att hantera fakturering för elnät, elhandel, fjärrvärme och allmänfakturering.
2018

Ytterligare svensk elhandlare avtalar med Utility Clearing House (uClearing) om att uClearing ska ta hand om all data, kommunikation, formathantering, kontroll och hanterande av kopplingar till- och från den kommande el-hubben i Sverige. uClearings funktions- och systemlösningar för detta levereras till 100% av Props.

Svenskt energibolag beställer faktureringslösningen ProBill från Props, vilket inkluderar även automatiserad -säljhantering, -leverantörsbyteshantering, -mätvärdeshantering samt även 100% automatiserad EDI-hantering. Köparen väljer att använda sig av tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing) för drift och backoffice, vilket gör att de svenska energibolagens egna personella resurser kan hållas till ett minimum samtidigt som både data och processer kvalitetssäkras av uClearings personal.

Svenskt bolag med verksamhet inom VA och Fjärrvärme väljer faktureringslösningen ProBill från Props när de nu startar upp även elhandelsverksamhet.

Efter sedvanlig offentlig upphandling väljer Jönköpings Energi CRM-lösning från Lime, och som option i upphandlingen ingår faktureringslösningen ProBill från Props.

Ytterligare en privatägd svensk elhandlare väljer den automatiserade och framtidssäkrade faktureringslösningen ProBill från Props, för hanterande av säljinformation, leverantörsbytesprocess, mätvärdeshantering, flexibel avtalshantering, kundtjänst och fakturering. 

Norsk energikoncern väljer faktureringslösningen ProBill för ännu ett av sina norska elhandelsbolag. I Norge kommunicerar ProBill med den norska el-hubben sedan länge.

Tekniska verken i Linköping väljer den svenska systemleverantören Props Utility Solutions (Props) som leverantör av lösningen ProBill för kundhantering och fakturering. I upphandlingen har Tekniska verken sökt en säker standardlösning som uppfyller såväl lagkrav som uppsatta effektmål: nya affärsmöjligheter, automatisering, kontroll (spårbarhet, kvalitetssäkring och intern kontroll) i en framtidssäkrad arkitektur.
- Vi har valt en framåtlutad partner med en kompetent lösning som vi kan växa i och möta digitaliseringens möjligheter i ett framtida affärslandskap. Det ska bli spännande att i samarbete med Props utveckla digitala processer som möjliggör nya erbjudanden som gör livet enklare för våra kunder, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken.
Lösningen ProBill från Props kommer att hantera tio bolag som är knutna till TvAB, bland annat Bixia för elhandel och Utsikt för bredband samt nyttigheterna elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten & avlopp samt hyror.
- Vi på Props ser fram emot att hjälpa Tekniska verken realisera sina behov i en snabbt föränderlig omvärld och det känns oerhört inspirerande att kunna driva utvecklingen framåt tillsammans med en så kompetent och slutkundsorienterad partner som Tekniska verken, säger Håkan Angelström, vd på Props.
För mer information kontakt gärna:
   Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping, 013- 20 82 17, klas.gustafsson@tekniskaverken.se
   Håkan Angelström, vd, Props Utility Solutions, 070 - 710 79 15, hakan.angelstrom@props.se


Ytterligare två (2) svenska energibolag beställer faktureringslösningen ProBill från Props. Förutom leverans och uppsättning av kompletta faktureringsprocesser inkluderar båda leveranserna dessutom automatiserad -säljhantering, -leverantörsbyteshantering, -mätvärdeshantering samt även 100% automatiserad EDI-hantering. Båda köparna väljer att använda sig av tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing), vilket gör att de svenska energibolagens egna personella resurser kan hållas till ett minimum samtidigt som både data och processer kvalitetssäkras av uClearings personal.

Ännu ett finskt energibolag väljer att beställa faktureringslösningen ProBill från Props, inklusive leverans av system för automatiserad -säljprocess, -leverantörsbytesprocess, -mätvärdeshantering, -edi-hantering etc.
2017

Props kan stolt presentera att vi utsetts till "Di Gasellföretag 2017"! Utmärkelsen etablerades år 2000 av affärstidningen Dagens Industri för att årligen utse och uppmärksamma Sveriges snabbast organiskt växande och lönsamma företag. Dagens Industri skriver till Props; "Ditt företag är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma! Som Gasellföretag är du en av Sveriges hjältar. Du skapar jobb för människor, du driver tillväxt och inspirerar andra att följa i dina fotspår. Därför vill vi på Dagens industri hylla dig. Vi vill lyfta fram din insats och få dig att fortsätta framåt."


Ytterligare ett svenskt energibolag väljer att ersätta sitt nuvarande faktureringssystem med faktureringslösningen "ProBill" från Props. Förutom leverans och uppsättning av komplett faktureringsprocess inkluderar leveransen dessutom säljhantering, leverantörsbyteshantering, komplett mätvärdeshantering samt migrering från lösningen som ersätts.

Under sommaren bestämmer sig ett nystartat svenskt energibolag att välja ProBill från Props, för fullständig hantering av säljdata, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, fakturering, kundtjänst och kundreskontra. Avtalet inkluderar drift, övervakning, etc. via Props samarbetspartner Utility Clearing House (uClearing), som även hjälper till med kvalitetssäkring av säljdatat.


Den norska hubben ("Elhub") godkänner svenska faktureringssystemet ProBill i januari 2017. Efter utförliga tester mot den norska hubben är både Props faktureringssystem ProBill och våra norska kunder godkända enligt "Aktörcertifiering M5" mot norska elhubben. Givetvis var testerna för både system och aktörer slutförda och godkända i god tid (januari 2017) innan det sistadatum som var uppsatt av Elhub (1 mars 2017).2016

Faktureringssystemet ProBill har nu 100% automatisk hantering av avräkningsrapporter även för eSett, vilket krävs för nordisk balansavräkning (Nordic Balance Settlement, NBS). Systemet hanterar med full automatik de två parallella flödena till eSett och SvK (Svenska Kraftnät), och när det sedan är dags är det bara för respektive nätägare att stänga av ProBill-flödet för de gamla avräkningsrapporterna till SvK.

Under september 2016 väljer den svenska elhandlaren Svekraft att byta till faktureringslösningen ProBill för hantering av säljdata, leverantörsbyte, mätvärden, fakturering och kundtjänst. Svekraft väljer att få samtliga ProBill-funktionerna levererat som en komplett tjänst från den europeiska tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing), vilket gör att Svekrafts egna personella resurser kan hållas till ett minimum samtidigt som data och processer kvalitetssäkras av uClearings personal.

Under juni månad har ytterligare en norsk elhandlare valt ProBill för komplett leverantörsbytes-, mätvärdes- och faktureringshantering, och totalt har nu tre (3) norska energibolag valt faktureringslösningen ProBill från Props.

Under våren 2016 har Props faktureringssystem ProBill blivit godkänt av norska Ediel-portalen.

I april 2016 bestämmer sig nystartat norskt energibolag att välja ProBill från Props, för fullständig hantering av säljdata, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, fakturering, kundtjänst och kundreskontra. Även detta avtal inkluderar drift, övervakning, etc. via Props samarbetspartner Utility Clearing House (uClearing), som även hjälper till med kvalitetssäkring av säljdatat.

Ytterligare en upphandling är nu avslutad, och i mars 2016 väljer ännu en expansiv elhandlare faktureringslösningen ProBill från Props, för den svenska marknaden. Avtalet inkluderar drift, övervakning, back-office, etc. via Props samarbetspartner Utility Clearing House (uClearing), som även hjälper till med kvalitetssäkring av säljdata samt komplettering av anläggningsinformation.

Props är stolt samarbetspartner med Microsoft, vilket bland annat innebär att vi konsekvent arbetar med de senaste versionerna och teknikerna från Microsoft. För närvarande innebär det t.ex. att vår faktureringslösning ProBill är kompatibel med;
   Databas: SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016
   Server-OS: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
   Klient-OS (win32 application): Windows 7, Windows 8, Windows 10


Utility Clearing House (uClearing) lanserar tjänsten "ProCheck" som är en automatisk fullmaktshantering för kvalitetssäkert inhämtande av anläggningsdata, avtalsperioder, aktuellt val av elhandlare, etc. från nätägare och elhandlare. Systemet som driver tjänsten ProCheck är utvecklat av Props speciellt för uClearing, och används omedelbart efter lansering för den finska, svenska och norska marknaden. Vilken elhandlare som helst kan omedelbart använda tjänsten ProCheck, genom enkel och smidig uppkoppling mot Props samarbetspartner uClearing. Om du är intresserad av tjänsten och vill komma i direktkontakt med ledningen för uClearing kan du klicka här.

I januari 2016 har ytterligare ett svenskt elnätsbolag valt att beställa den kompletta kundtjänst- och faktureringslösningen ProBill från svenska Props Utility Solutions ("Props"). Leveransen inkluderar bland annat;
  - automatiska leverantörsbyten
  - kvalitetssäkrande mätvärdeshantering
  - avancerad mätvärdesdatabas
  - modern & flexibel avtalshantering och prissättning
  - supersnabb fakturering, utvecklad även för framtidens fakturering
  - effektiv kundtjänstmodul och tydlig reskontra

Januari 2016 har Props fått en unik beställning av kund- och mätvärdsedatabasen ProBase. Det är ett internationellt bolag som kommer använda ProBase och de inkluderade verktygen för automatisk inhämtning och kvalitetssäkring av säljdata från flera olika internationella säljbolag inom t.ex. elhandel, premiepension, etc. Den beställda lösningen inkluderar dessutom verktyg för komplettering av saknad slutkundsinformation, automatisk kreditkontroll och adresskomplettering, komplett CRM, distribution av säljdata till ett antal olika nordiska kundbolag samt komplett avrapportering till samtliga inblandade parter. ProBase är en Kund- och Mätvärdesdatabas som i sitt standardutförande möjliggör kundunikt användande, oavsett om det som ska hanteras är kunddata, avläsningar, säljinformation, anläggningsinformation, komponentinformation eller annat. Samtidigt som in- och utgående data automatiskt kvalitetssäkras av ProBase så applicerar systemet avancerad affärs- och beslutslogik på tillgängligt data. Det gör att man får en gedigen kvalitetssäkring av data, tidigt i flödesprocessen.2015

Tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing) väljer Props som leverantör av systemlösning för att kunna erbjuda clearingtjänster till nordiska bolag. Med hjälp av systemen från Props kan uClearing via centraliserad lösning hjälpa nordiska energibolag (både elhandlare och nätbolag) med t.ex. nordisk balansrapportering (Nordic Balance Settlement), tjänsten "elhandlarcentisk affärsmodell", kommunikation till- och från nordiska tjänstehubbar, internationell formatkonvertering av UTILTS och Prodat etc.

Ännu en upphandling är avslutad, och i november väljer ytterligare en expansiv elhandlare faktureringslösningen ProBill från Props. Denna gången är det en elhandlare som behöver ett flexibelt och framtidssäkrat system för den norska marknaden. Det beställda systemet ProBill har komplett hantering av bl.a. leverantörsbyten, mätvärdeshantering, fakturering och kundtjänst. Leveransen kan dessutom komma att inkludera funktioner för elhandlarcentrisk affärsmodell, vilket systemet ProBill hanterat i både Finland och Spanien sedan många år.

Under september 2015 har tre (3) expansiva energibolag skrivit på avtal för att börja använda faktureringslösningen "ProBill" från svenska bolaget Props. Ett av bolagen är verksamt i Sverige, ett är verksamt i både Sverige & Finland och det tredje energibolaget är enbart verksamma i Finland. Samtliga tre beställningar inkluderar flera olika moduler som t.ex. automatiska leverantörsbyten, kvalitetssäkrande mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas med avancerad sökmotor, modern & flexibel prissättningsmodul, supersnabb faktureringsmotor utvecklad för framtidens fakturering samt moduler för effektiv kundtjänst- och flexibel reskontrahantering. Alla bolagen får givetvis sina leveranser under kvartal 4, 2015 (inklusive migrerat data).

Efter sedvanlig offentlig upphandling är det under juni månad (2015) klart att det kommunala bolaget C4 Teknik (Kristianstad) väljer att implementera ProBill, faktureringslösningen för energibolag.

Under maj månad (2015) har två (2) nystartade elhandlare med kraftig expansion i Sverige valt att teckna avtal för faktureringslösningen ProBill från Props. För ett av bolagen sker leveransen via tjänsteleverantören Utility Clearing House, som därmed kommer att använda Props lösningar för att hjälpa elhandlaren med automatiserad hantering av bland annat  kvalitetssäkring av säljinformation, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, faktuering, etc.

Större energibolag i södra Sverige som sedan tidigare har faktureringslösning ProBill för elnät och fjärrvärme väljer Props systemlösning även för elhandel.

Tjänsteleverantören Utility Clearing House väljer system från Props för att erbjuda tjänsterna Fakturering och Datahantering till europeiska energibolag.2014 och tidigare

SverigesEnergi väljer faktureringslösningen ProBill från Props, för komplett hantering av leverantörsbyten, mätvärdeshantering, fakturering och kundtjänst.

Sundsvall Energi implementerar faktureringslösningen ProBill från Props för hantering av bland annat kunder, leverantörsbyten, avtal, fakturering och kundtjänst.

Kvalitets- och säljstödsystemet ProSales implementeras hos Konsumentel i Sverige och 220 Energia i Finland.

Props expanderar och inviger nytt huvudkontor i Stockholm och ett kontor i Dubai.

Ytterligare ett svenskt elnät väljer faktureringslösningen ProBill från Props, för komplett hantering av välkomstbrev, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, fakturering och kundtjänst.

Medelstort svenskt elnätsbolag väljer svenska mätvärdesdatabasen ProBase från Props för sin schablon- och timvärdeshantering. Elnätsbolaget väljer samtidigt att implementera komponent-informationssystemet ProComp från Props.

Det finska energibolaget Suomen Energiayhtiö Oy ("SEY") och ett stort svenskt energibolag väljer att implementera det svenska systemet "ProBase" för effektiv och flexibel timvärdeshantering. Med hjälp av mätvärdesdatabasen ProBase kan båda bolagen omedelbart hantera enorma mängder timvärden samt lansera nya flexibla kundavtal baserade på tim-prissättning & spotpriser från NordPool.

Internationaliseringen fortsätter för svenska systemleverantören Props, och nu har även det polska energibolaget "SEP" (Spolka Energetyczna w Polsce) valt faktureringslösningen ProBill från Props.

Efter grundlig genomgång av marknaden har nu även finska energibolaget "220 Energia Oy" valt att implementera kundinformationssystemet ProBill från svenska Props Utility Solutions AB.

Efter sedvanlig offentlig upphandling väljer Landskrona Energi att under 2012 implementera kundinformationssystemet ProBill från Props för komplett hantering av elnäts-, elhandels-, fjärrvärme- och stadsnätskunder.

SEVAB Strängnäs Energi AB väljer komponentregistret ProComp från Props för att hantera och effektivisera den lagstadgade verifieringen av mätare och utrustning. ProComp hos SEVAB kommer att hantera och koordinera all kontroll inom nyttigheterna el, vatten och fjärrvärme. Skapade stickprovsunderlag skickas till Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), och erhållna verifieringsdokument sparas/lagras automatiskt för snabb och flexibel framtida åtkomst.

Även St1 Energy Norge implementerar faktureringslösningen ProBill från Props, för automatiskt hämtande av externa beräkningsunderlag (valutor, temperaturer, världspriser, internationella helgdagar, etc.) samt avancerad prissättning för bl.a. drivmedel och bränsle.

Mariestad Töreboda Energi AB (Elnät) beställer Mätvärdesdatabas ProBase från Props, för flexibel hantering av tim- och mätvärden till/från andra nätägare (EDI).

St1 Energy (som köpte upp Svenska Shell och Finska Shell i december 2010) implementerar faktureringslösningen ProBill från Props.

Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) väljer komponentregistret ProComp från Props för att hantera den lagstadgade verifieringen av mätare. ProComp hanterar både Allkontroll och Stickprov inom nyttigheterna el, vatten, fjärrvärme och gas.

Den automatiska och fristående leverantörsbytesmodulen ProChange installeras hos ännu en aktiv och framgångsrik svensk elhandlare, denna gång i Norrland.

Den kompletta mätvärdesdatabasen ProBase installeras hos ännu en stor norrländsk elhandlare för automatisk hantering, korrigering, komplettering samt visualisering av Mätvärden och Timvärden. Leveransen inkluderar dessutom automatiska funktioner för omvandling från månadsavläsningar till timvärden.

Ytterligare ett svenskt energibolag implementerar mätvärdesdatabasen ProBase från Props.

Härnösand Energi AB (HEMAB) beställer mätvärdesdatabas ProBase från Props. Med hjälp av ProBase får personalen på HEMAB fullständig kontroll över insamling och hantering av både mätvärden och timvärden.

Strängnäs Energi AB (SEVAB) byter ut sitt befintliga faktureringssystem (Lettera) och i samband med detta beställs mätvärdesdatabasen ProBase från Props för att hantera integration mot det nya faktureringssystemet.

Mariestad Töreboda Energi beställer komponentregistret ProComp från Props. Med hjälp av ProComp får man bland annat full kontroll över telekomverksamhetens mobilnummerhantering  och mobilnummerlogistik.

Leverantörsbytesmodulen ProChange hanterar nu leverantörsbyten även i Finland (två olika energibolag) och Spanien (ett bolag). Precis som vid befintliga ProChange-installationer i Sverige sker hela leverantörsbytesprocessen 100% automatiskt!

Enligt senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) hanteras nu tjugo procent (20%) av Sveriges samtliga leverantörsbyten ("byte av elleverantör") för privatpersoner av leverantörsbyteslösningen ProChange från Props.

Två norrländska energibolag startar ny Kund-web med inloggning för kunder, så de kan komma åt sin egen information via webben. Som interface/integrationsmotor mellan inblandade system har man valt mediation device ("integrationslösning") ProPilot från Props.

I internationell konkurrens har svenska faktureringssystemet ProBill från Props valts ut av det spanska energibolaget CESEL för omedelbar leverans till Spanien.
Medelstort svenskt energibolag med huvudsaklig inriktning mot företagskunder byter ut sitt befintliga kundinformations- och debiteringssystem ("Elvira") mot faktureringssystemet ProBill från Props.
Det finska energibolaget Suomen Energiayhtiö Oy beställer ProChange för automatisk hantering av leverantörsbyten samt ProPilot för all hantering av dataflöden kring mätvärden, mätarbyten, startavläsningar, slutavläsningar, etc. (d.v.s. all så kallad "edi-hantering").

Härjeåns Nät väljer att implementera komponentinformationssystemet ProComp från Props för att få lättanvänd, avancerad och flexibel kontroll & administration av de mätare och den utrustning som finns i det egna nätet.

Norrländskt energibolag beställer lösning från Props för hanterande av "omätt belysning". Med hjälp av ProPilot samlas bland annat effekt- och brinntidsinformation in, vilket därefter används av ProPilot för att skapa korresponderande mätvärden.

Härnösand Energi & Miljö beställer mediation device ProPilot från Props för att få flexibel och avancerad kontroll över insamling, interpolering, konvertering samt distribution av timvärden och mätvärden.

Strängnäs Energi (SEVAB) väljer faktureringssystemet ProBill för flexibel prissättning och fakturering av Stadsnät. Samtidigt implementeras även komponentregistret ProComp för Stadsnät, och kombinationen av de två systemen möjliggör smidig offerering, planering, utförande och fakturering av stadsnätsanslutning.

Ytterligare två (2) energibolag väljer faktureringssystemet ProBill från Props. Leveranserna från Props inkluderar fullständig hantering av mätvärden, mätarbyten, leverantörsbyten, EDI-hantering etc.

Elleverantören Ingetextra.se väljer faktureringssystemet ProBill, med installation under våren 2009.

Ännu en implementation av Props faktureringslösning ProBill är beställd av ett svenskt energibolag. ProBill ersätter en existerande Lettera-plattform (Logica / WM Data) och kommer att hantera mer än 130.000 kunder.

Ytterligare två elbolag väljer att använda sig av Props mediation device ProPilot för att hålla kartsystem och stödsystem uppdaterade med aktuell anläggnings- och kundinformation från faktureringssystemet.

Stort svenskt energibolag väljer den flexibla faktureringslösningen "ProBill" från Props. Med mycket kort implementationstid möjliggör ProBill för elbolag att prissätta och ta betalt för nya koncept, tjänster och nyttigheter.

Härjeåns Nät väljer "ProPilot" från Props för att hantera, konvertera och distribuera mätvärden och timvärden från ELIN, Command Center och Avalon X-base. Samtidigt implementeras "ProBase"  för att öppna upp för egen flexibel åtkomst av timvärden, mätvärden och kunddata.

Strängnäs Energi (SEVAB) väljer "ProPilot" från Props för att hantera och distribuera insamlade mätvärden och timvärden. SEVAB väljer dessutom att implementera den fristående mätvärdesdatabasen "ProBase" från Props, för lagring och egen flexibel åtkomst av timvärden, mätvärden och kunddata.

I internationell konkurrens har det belgiska bolaget Greater Than S.A. valt att använda sig av Props mediation device "ProPilot" för insamling, formatkonvertering samt distribution av bolagets stora mängd mätvärden.

Mariestad Töreboda Energi AB väljer Props som leverantör av faktureringslösningen "ProBill", med integration mot CS Transmission från Computer Service AB.

Strängnäs Energi väljer komponentinformationssystemet "ProComp" från Props samt  Props mediation device "ProPilot" för koordination- och hanterande av data mellan interna system.

Eskilstuna Energi & Miljö AB väljer "ProComp" från Props som komponentregister / tekniskt register.

Mediation device "ProPilot" till British Telecom för koordination och hanterande av data från sju (7) länder.