MÄTVÄRDESHANTERING

Mätvärdeshantering och Mätvärdesdatabas

Mätvärdesdatabasen ProBase erbjuder stor flexibilitet vad gäller insamling, analys, kvalitetssäkrande, lagring och distribution av data. Systemet möjliggör sofistikerat utsorterande av data, intelligent datakonvertering samt automatisering av datadistribuering (t.ex. av fjärravläsningsdata) till flera system och flera parter. Det gör att samtliga dina interna system (och eventuella externa parter) med flexibilitet kan erhålla rätt mängd utvalt data, i rätt dataformat och med flexibel periodicitet.

ProBase-leveransen inkluderar alltid en avancerad "mediation device" (integrationsmotor) som gör att systemet med enkelhet kan kommunicera till- och från valfritt antal interna och externa system och databaser. Givetvis inkluderar leveransen av ProBase att personal från Props sätter upp samtliga nödvändiga kopplingar och länkar mot dessa system.

Givetvis finns det inga begränsningar i ProBase gällande vilka nyttigheter som kan hanteras. Exempel på nyttigheter som hanteras idag är el, fjärrvärme, vatten, fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, tjänster, etc.
Som användare kan man själv skapa egna avancerade sökningar, rapporter och statistik - baserat på all tillgänglig information i ProBase. Via användargränssnittet ges dessutom åtkomst till möjligheten att manuellt kontrollera och/eller korrigera inkluderad data. Exempel på kontroll- och korrigeringsmöjligheter är visualiserande av avläsningar utan anläggning, avläsningar med lägre värde än tidigare, mätarbyten med "glapp", frånkopplade mätare utan mätarställning, felaktiga mätarställningar, värden med flaggning för dålig kvalitet, etc.

Exempel på inkluderad affärs- och beslutslogik är datakonvertering, interpolering, duplikatkontroll, fördelning av avläsningar till virtuella underanläggningar, etc.

Givetvis levereras ProBase fullständigt uppsatt och klar, inklusive kommunikation till- och från kringliggande system och databaser.