LEVERANTÖRSBYTEN

Helautomatisk och flexibel hantering av leverantörsbyten

Idag hanterar vårt system för leverantörsbyten (ProChange) mer än 20% av alla leverantörsbyten i Sverige, Finland och Spanien. ProChange är ett standardiserat koncept för automatisk och intelligent hantering av leverantörsbyten. Systemet tar hand om all kommunikation och allt datahanterande mellan Er och berörda nätägare och/eller elleverantörer. Alla händelser loggas i klartext, och man kan när som helst uppdatera sig om aktuell status för pågående leverantörsbyten. Information, status och meddelanden kan exporteras i realtid och i klartext till valfritt internt system t.ex. om visualisering av pågående ärenden önskas även i andra system.

ProChange kan jobba tillsammans med valfritt antal säljstödsystem och/eller kundtjänstsystem, och olikheter dem emellan absorberas till 100% av ProChange. Systemet innehåller kompetent affärs- och beslutslogik, vilket gör det möjligt att automatisera felhantering och uppföljning. Givetvis ingår dessutom lättanvända funktioner för att hantera (t.ex. avbryta, kontrollera, ändra, etc.) pågående ärenden.

Omvärlden i energibranschen blir mer och mer föränderlig, och de inblandade spelarna genomför förändringar med allt högre hastighet och med allt kortare framförhållning. Detta ställer höga krav på automatik t.ex. vad gäller uppdatering av vilka spelare som finns på marknaden (nya tillkommer varje månad), vilka kommunikationsadresser (smtp-adresser) som ska användas etc. ProChange har helautomatiska funktioner för regelbundna uppdateringar av den information som finns på ediel-portalen, och allt sker hjälp av SOAP.

Grunden och "motorn" i ProChange-konceptet är vår mediation device ProPilot.