FÄRDIGA SYSTEMLÖSNINGAR

Props levererar färdiga systemlösningar, för dagens och framtidens problemområden. Unik flexibilitet kombinerat med otroligt hög prestanda och lättanvända funktioner skapar system som stödjer era processer - idag och i framtiden.

Varför spendera stora mängder pengar på konsulter för att få dem att utveckla produkter som redan finns?

Props offererar istället färdigbyggda och standardiserade produkter med otroligt hög prestanda och flexibilitet. Dessa produkter har skräddarsytts för kraven inom bland annat energi- och telekommarknaden.

Samtliga lösningar levereras uppsatta och klara, och det är bara för er att "vrida om nyckeln". Detta innebär att vi aktivt driver och tar hand om all nödvändig kommunikation med inblandade externa parter. När information samlats in är det vi som analyserar och managerar insamlade specar, testfiler och exempelfiler. Analysen ligger därefter till grund för vårt arbete att implementera alla nödvändiga parametrar och inställningar, vilket till 100% sätts och justeras av oss så allt ska vara klart när Ni tar över systemet. Vanligtvis genomförs dessutom extra parameterinställningar som anpassar systemet efter Er aktuella situation och/eller ert optimala arbetsflöde (t.ex. vad gäller utseende på skärmar etc.).

Mätvärdeshantering

Avancerad, komplett och lättanvänd mätvärdesdatabas med automatisk och fullständig avläsningshantering.

Leverantörsbyten

Helautomatisk och flexibel hantering av leverantörsbyten, som dessutom hanterar all edi-kommunikation. Hanterar idag mer än 25% av alla leverantörsbyten som görs i Sverige och Finland.

EDI-hantering

Fristående edi-hanterare för helautomatiserad meddelande- hantering mellan Er och övriga energibolag t.ex. elhandelsföretag och elnätsföretag - utan krav på extern mellanhand.

Fakturering

Komplett faktureringssystem och kundinformationssystem (KIS) för samtliga nyttigheter, t.ex. el, nät, värme/kyla, bredband, telekom, VA, bränsle, sophämtning, tjänster etc.

Avräkning

Fullständig & automatisk hantering av preliminära- och slutliga andelstal, nätförluster, tim- och schablonavräkning samt dessutom rapportering av mätvärden och timvärden.

Prissättning

Fristående, avancerad och flexibel prissättning med otroligt hög kapacitet. Inkluderar inhämtande av underlag från multipla interna och externa datakällor (t.ex. avtal, spotpriser, råvarupriser, valutakurser, temperaturer, etc.).

Komponenthantering

Komponentinformationssystem ("komponentregister") för full kontroll över elmätare och annan utrustning. Inkluderar dessutom arbetsorderhantering.

Integration

Färdiguppsatt lösning för all hantering av dataflöden mellan system, t.ex. UTILTS, insamling, interpolering, regelverk, varningar, etc. Inga anpassningar behövs i kringliggande system.