KOMPONENTHANTERING

Flexibelt verktyg för hanterande av elmätare och annan utrustning

Props komponentinformationssystem ("komponentregister") ProComp är en standardiserad och flexibel lösning helt fristående från andra system.

Systemet ger er full kontroll över elmätare och annan utrustning, och leveransen inkluderar dessutom arbetsorderhantering.

De användarvänliga skärmarna stödjer enkelt användande och effektivt arbetsflöde. Logiska kopplingar mellan kund, anläggning, mätplats och komponent (t.ex. elmätare) presenteras grafiskt så fullständig överblick erhålles för hur dessa är relaterade till varandra. Då en kund har flera olika nyttigheter (t.ex. el, värme, sophantering etc.) kan dessa presenteras tillsammans i samma grafiska presentation.

All kommunikation med berörda kringliggande system hanteras till 100%. Givetvis ingår då kopplingar och kommunikation till-  och från t.ex. kundinformationssystem (ofta faktureringssystemet), handterminalsystem, nätinformationssystem, insamlingssystem, etc.

Arbetsordrar för t.ex. mätarbyte anpassas efter Era behov och kan skapas för enstaka komponenter, men även för 1000-tals komponenter på en och samma gång! Flexibla och lättanvända användarverktyg i ProComp öppnar upp för effektiv urvals-analys inför skapande av arbetsordrar. Sök och filtrera på vilken parameter du vill, eller kombinationer av dessa!

Information om mätare, mätplats, anläggning och kunder presenteras i detalj, och dessutom ingår grafisk presentation (på karta) av komponenters geografiska placering - oavsett om det finns en gatuadress eller ej.