INTEGRATIONSLÖSNING

Komplett hantering av dataflöden mellan interna och/eller externa system

Vår mediation device (integrationsplattform) ProPilot ser till att dina interna system och externa partners alltid får rätt data, vid rätt tillfälle och i rätt format. Med hjälp av avancerad och kompetent affärs- och beslutslogik absorberar ProPilot alla förändringar i kringliggande system, och releasehanteringar av dina övriga system och del-system kan göras fullständigt oberoende av varandra. Denna inbyggda logik gör dessutom att information från flera källor med flexibel enkelhet kan hanteras för att skapa det nya format och innehåll man förväntar sig. Alla verktyg är inbyggda från start, och ny affärslogik appliceras med hjälp av parametersättning. ProPilot kan dessutom samtidigt koordinera olika typer av nyttigheter/nätinformation, t.ex. energi, värme/kyla, bredband, telekom, etc.

ProPilot är en 100-procentig "mediation device", vilket innebär att det är en produkt som redan är byggd, att samtliga nödvändiga funktioner finns inkluderade från start, och att ingen utveckling (programmering) behövs då systemet ska anpassas till förändringar i den kringliggande miljön. Inkluderade standardfunktioner och användbara verktyg är byggda med den erfarenhet vi fått genom över 150 enskilda installationer (i fler än 60 länder) av mediering och integration mellan system.

Den mest grundläggande och viktiga funktionaliteten i ProPilot är att systemet har möjlighet att erbjuda fullständig kontoll av affärs- och beslutslogik vid hanterande av data. Denna kontroll kan via parametrar styras helt av er egen personal, och samtidigt erhålles full intern öppenhet och flexibilitet över det data som passerar genom systemet. En annan viktig funktionalitet är att ProPilot absorberar förändringar som görs i kringliggande system eller dess dataflöden, så dessa förändringar inte påverkar övriga system. Detta gör i sin tur att möjligheten att byta ut befintliga system förenklas drastiskt. Med ProPilot öppnas upp för att ni inte blir beroende av att ny och framtida funktionalitet inte måste läggas in i fakturerings-systemet. Nya funktioner kan istället implementeras där den passar bäst och där man helst vill ha dem. Fakturerings-systemet behöver alltså inte vara ”master” över information, utan ProPilot ser istället till att rätt system alltid har rätt information, oavsett var originalinformationen finns.