FAKTURERING

Komplett faktureringssystem och kundinformationssystem för samtliga nyttigheter

Faktureringssystemet ProBill är en modern lösning som från grunden är byggd för att hantera enormt stora mängder data, och systemet klarar flera tiotusentals poster per sekund även vid mer avancerade tillämpningar. Systemet stöder Props arkitektur med utbytbara komponenter, är skalbar och kan hantera olika typer av händelser/nyttigheter (elhandel, elnät, produkter, tjänster, telefoni, bredband, renhållning, fjärrvärme , etc.).

ProBill är en komplett lösning som är byggd för att även kunna ta hand om händelser och data som ofta inte kan hanteras av de traditionella faktureringssystem som finns på marknaden. Systemet tar hand om hela analys- och prissättningsproblematiken, oavsett vad det är som ska prissättas! Via ProBill skapas en fakturerings- och kundtjänstmiljö för framtiden!

Avancerad prissättningsmotor
ProBill räknar ut korrekt pris på insamlat data från vilka källor som helst (elmätare, växlar, databaser, etc.), på produkter & tjänster samt på samtliga övriga artiklar en kund har använt. Som Köpare kan du basera din prissättning på vilken typ av parametrar som helst, och dina olika kunder (eller kundgrupper) kan erbjudas fullständigt olika prisplaner och avtalsformer - med bibehållen flexibilitet. Detta uppnås genom att ProBill har en mycket kompetent affärslogikmotor som möjliggör uppsättning av ytterst avancerade relationer och beräkningar.

Detaljerad samt övergripande förhandsgranskning
Systemet är proaktivt i sina beräkningar, vilket innebär att man som användare när som helst (!) kan se vad nästa fakturering kommer att bli för varje enskild kund samt vilka fakturadetaljer denna nästkommande fakturering kommer att innehålla. Denna granskning av framtida faktura är möjlig omedelbart från dag ett i fakturaperioden. Innehållet i den detaljerade förhandsgranskningen tar hänsyn till alla framtida schemalagda förändringar och ändras givetvis i realtid om kundens data förändras ytterligare (nya mätvärden, nya avtalsformer, nya priser etc.).