EDI-HANTERING

Fristående EDI-hanterare för helautomatiserad meddelandehantering mellan Er och övriga spelare på marknaden

ProGate är en svensk helt fristående lösning för meddelandehantering mellan aktörerna på elmarknaden. Systemet ger en kostnadseffektiv och 100% automatiserad kommunikation mellan aktörerna på elmarknaden (t.ex. elhandlare, balansansvariga, elnätsägare, SVK, etc.). Systemet har funnits på marknaden sedan 2006, och idag passerar över tjugo procent (20%) av alla Sveriges, Finlands och Spaniens leverantörsbyten genom ProGate.

Givetvis är validering, återrapportering, åtgärder och larm helt automatiska och dessutom får du i ProGate en helt unik översikt & kontroll över inkommande och utgående meddelanden. Via ProGate vet (!) du vad som händer, och vid samtal/diskussioner med andra spelare på marknaden har du alltid (!) aktuell information både lättillgänglig och begriplig (i klartext).  

Som Köpare av av ProGate får du automatisk kontroll av dina meddelanden och ågärd för att korrigera eventuella fel, automatisk kontinuerlig uppdatering av kommunikationsadresser till både mottagare och avsändare, automatisk formatkonvertering (du kan fortsätta använda "gamla" existerande format, automatiskt skickande av meddelanden (till rätt mottagare), automatiskt mottagande av meddelanden, visualisering av samtliga meddelanden och kontroller (med förklarande texter), avancerade men lättanvända sök- och filterfunktioner för att snabbt & lätt kunna hitta meddelanden (in- och ut), kommunikationskontroller & larm, validering, omskickning och påminnelser, automatisk formatkonvertering av inkommen information så dina nuvarande system (t.ex. fakturering) kan få inkomna meddelanden i valfritt format, etc.

Detta gör att ProGate är den enda kommunikationspunkt du behöver kommunicera med, på det sätt och med de format som just Du föredrar! Givetvis levereras ProGate fullständigt uppsatt och klar, inklusive kommunikation till- och från kringliggande system och databaser.