NATURLIGA VALET FÖR ENERGIBOLAG

Med stor branschkunskap och moderna lösningar levererar Props snabbt värde till våra kunder. Genom att utmana branschen och konkurrensen visar Props att det går att snabbt att nå effektmål och en färdig implementerad lösning.

Props lösningar är i grunden modulära vilket tillåter att du som kund kan välja det systemstöd som du exakt behöver. Vi älskar automatisering och tidig kvalitetssäkring av data för att underlätta arbetet för våra användare. Oavsett vilka delar av Props breda portfolio du väljer finns alla i samma enkla gränssnitt som tillåter rättighetsstyrning ner på detaljnivå för att säkerställa att rätt person i din organisation har tillgång till rätt information. 

Props lösningar inkluderar fakturering, hantering av mätvärden och leverantörsbyten, komponentinformation och arbetsorder. I alla våra lösningar ingår en integrationsplattform som kommunicerar med alla omkringliggande system. Vi kan prissätta vilken typ av produkt eller nyttighet som helst och kommunicerar direkt med ledande printbyråer för att enkelt generera fakturor till din slutkund.

Props levererar samtliga systemlösningar till Utility Clearing House (uClearing), Europas första clearing house för energibranschen. uClearing möjliggör en nordisk slutkundsmarknad och elhandlar-centrisk affärsmodell, för alla i branschen. 

FAKTURERING

Kompletta faktureringssystem och kundinformationssystem (KIS) för samtliga nyttigheter, t.ex. el, nät, värme/kyla, bredband, telekom, VA, bränsle, sophämtning, tjänster etc.

DATAHANTERING

Kompletta och automatiska systemlösningar för edi-hantering, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas och avräkning. Givetvis även för nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell.

INTEGRATION

Med hjälp av avancerad och kompetent affärs- och beslutslogik hanterar vår integrationsplattform (mediation device) alla förändringar i kringliggande system samt dataflöden till och från dessa.

CLEARING

Props levererar samtliga systemlösningar till Utility Clearing House (uClearing), Europas första clearing house för energibranschen. uClearing möjliggör nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell, för alla i branschen. 

VAD VI GÖR

Props är en svensk leverantör av flexibla och prisvärda mjukvarulösningar till energibolag, telekombolag, bredbandsbolag och banker. Personalen på Props har tidigare utvecklat bland annat fyra framgångsrika generationer av faktureringslösningar som idag betjänar över 22 miljoner slutkunder över hela Europa.

VÅR BAKGRUND

Sedan tidigt 90-tal har vår personal jobbat med systemlösningar för internationell integration och avancerad fakturering. Den samlade kunskapen har resulterat i standardiserade systemlösningar med hög datakapacitet och användarvänlig flexibilitet, vilket skapar kundunika lösningar utan behov av anpassningar i systemen.

VÅR FRAMGÅNG

Vi löser det som andra anser vara "problem", och vi erbjuder framtidens lösningar - redan idag. För våra kunder resulterar detta i konkreta, omedelbara, standardiserade och kostnadseffektiva mjukvarulösningar. Från Props köper du en färdig, beprövad lösning - till fast pris. Vi löser gärna det svåra, det lätta kan andra få ta hand om.

200+
INSTALLERADE
SYSTEM
OCH
LÖSNINGAR

40+
FAKTURERINGS-LÖSNINGAR
INSTALLERADE HOS
ENERGIBOLAG

35%
AV ALLA
LEVERANTÖRS-BYTEN I SVERIGE OCH FINLAND

50+
INSTALLATIONER
FÖR
MÄTVÄRDES-HANTERING

ELHANDLARCENTRISK AFFÄRSMODELL
och NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

Props har sedan länge levererat faktureringslösningar som är i driftmiljö som hanterar elhandlarcentrisk affärsmodell.

Det är dessutom Props som levererar samtliga systemlösningar till Utility Clearing House (uClearing), Nordens och Europas första clearinghouse för energibolag. Med hjälp av lösningarna från Props kan uClearing redan nu möjliggöra centraliserad hantering av nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell för alla nordiska energibolag.
 

UTVALDA NYHETER

 • Tekniska verken i Linköping (TvAB) utökar befintligt avtal med Props Utility Solutions (Props) genom beställning av ytterligare systemlösningar och tjänster som tillägg till redan beställda systemen för Kundhantering och Fakturering. Det är tidigare upphandlade optioner som nu aktiveras i form av;

  A. "Mätvärdesdatabas" för åtta (8) bolag, inklusive balansavräkning och externrapportering.
  B. Fakturering av "Hushållsavfall och återvinning" för tre (3) bolag.

  - Vi har samarbetat med Props under ett år, och genom att utöka beställningen till Props kan vi själva ytterligare utveckla våra digitala processer vilka möjliggör nya erbjudanden som gör livet enklare för våra kunder, säger Stefan Jakobsson, CIO på Tekniska verken.

  - Tekniska verken är ett oerhört kompetent och slutkundsorienterat bolag, och det är inspirerande att som partner till Tekniska verken få vara med att driva deras utveckling framåt, säger Håkan Angelström, vd på Props.

  För mer information kontakt gärna:
  Stefan Jakobsson, CIO, Tekniska verken i Linköping, 013- 20 82 71, stefan.jakobsson@tekniskaverken.se
  Håkan Angelström, vd, Props Utility Solutions, 070 - 710 79 15, hakan.angelstrom@props.se
 • Tekniska verken väljer lösning för kundhantering och fakturering från Props. Tekniska verken i Linköping väljer den svenska systemleverantören Props som leverantör av lösningen ProBill för kundhantering och fakturering. I upphandlingen har Tekniska verken sökt en säker standardlösning som uppfyller såväl lagkrav som uppsatta effektmål: nya affärsmöjligheter, automatisering, kontroll (spårbarhet, kvalitetssäkring och intern kontroll) i en framtidssäkrad arkitektur. Lösningen ProBill från Props kommer att hantera tio (10) bolag som är knutna till TvAB, bland annat Bixia för elhandel och Utsikt för bredband samt nyttigheterna elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten & avlopp samt hyror.
 • På kort tid väljer två (2) svenska energibolag och dessutom ett finskt energibolag faktureringslösningen ProBill från Props. Båda de svenska köparna väljer att använda sig av tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing), vilket gör att de svenska energibolagens egna personella resurser kan hållas till ett minimum samtidigt som både data och processer kvalitetssäkras av uClearings personal.
 • Efter utförliga tester mot den norska el-hubben ("Elhub") är både Props faktureringssystem ProBill och våra norska kunder godkända enligt "Aktörcertifiering M5" mot norska el-hubben. Givetvis var testerna för både system och aktörer slutförda och godkända i god tid (januari 2017) innan det sistadatum som var uppsatt av Elhub (1 mars 2017).
 • Utility Clearing House (uClearing) väljer system från Props för hantering av Nordisk slutkundsmarknad och Elhandlarcentrisk affärsmodell.
Samtliga nyheter hittar du här