NATURLIGA VALET FÖR ENERGIBOLAG

Med stor branschkunskap och moderna lösningar levererar Props snabbt värde till våra kunder. Genom att utmana branschen och konkurrensen visar Props att det går att snabbt att nå effektmål och en färdig implementerad lösning.

Props lösningar är i grunden modulära vilket tillåter att du som kund kan välja det systemstöd som du exakt behöver. Vi älskar automatisering och tidig kvalitetssäkring av data för att underlätta arbetet för våra användare. Oavsett vilka delar av Props breda portfolio du väljer finns alla i samma enkla gränssnitt som tillåter rättighetsstyrning ner på detaljnivå för att säkerställa att rätt person i din organisation har tillgång till rätt information. 

Props lösningar inkluderar fakturering, hantering av mätvärden och leverantörsbyten, komponentinformation och arbetsorder. I alla våra lösningar ingår en integrationsplattform som kommunicerar med alla omkringliggande system. Vi kan prissätta vilken typ av produkt eller nyttighet som helst och kommunicerar direkt med ledande printbyråer för att enkelt generera fakturor till din slutkund.

Props levererar redan nu samtliga de systemlösningar och tjänster som behövs för en nordisk slutkundsmarknad och elhandlar-centrisk affärsmodell, för alla i branschen. Props Services (tidigare Utility Clearing House, "uClearing"), som är Europas första clearing house för energibranschen, erbjuder samtliga clearing-tjänster som behövs för en internationell och öppen marknad.

FAKTURERING

Kompletta faktureringssystem och kundinformationssystem (KIS) för samtliga nyttigheter, t.ex. el, nät, värme/kyla, bredband, telekom, VA, bränsle, sophämtning, tjänster etc. Kan levereras som Systemlösning, SaaS och som komplett Tjänst.

DATAHANTERING

Kompletta och automatiska systemlösningar för edi-hantering, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas och avräkning. Givetvis även för nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell.

INTEGRATION

Med hjälp av avancerad och kompetent affärs- och beslutslogik hanterar vår integrationsplattform (mediation device) alla förändringar i kringliggande system samt dataflöden till och från dessa.

CLEARING

Props Services (tidigare Utility Clearing House, "uClearing") är Europas första clearing house för energibranschen, och de clearing-tjänster som erbjuds möjliggör nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell, för alla i branschen. 

VAD VI GÖR

Props är en svensk leverantör av flexibla och prisvärda mjukvarulösningar till energibolag, telekombolag, bredbandsbolag och banker. Personalen på Props har tidigare utvecklat bland annat fyra framgångsrika generationer av faktureringslösningar som idag betjänar över 22 miljoner slutkunder över hela Europa.

VÅR BAKGRUND

Sedan tidigt 90-tal har vår personal jobbat med systemlösningar för internationell integration och avancerad fakturering. Den samlade kunskapen har resulterat i standardiserade systemlösningar med hög datakapacitet och användarvänlig flexibilitet, vilket skapar kundunika lösningar utan behov av anpassningar i systemen.

VÅR FRAMGÅNG

Vi löser det som andra anser vara "problem", och vi erbjuder framtidens lösningar - redan idag. För våra kunder resulterar detta i konkreta, omedelbara, standardiserade och kostnadseffektiva mjukvarulösningar. Från Props köper du en färdig, beprövad lösning - till fast pris. Vi löser gärna det svåra, det lätta kan andra få ta hand om.

200+
INSTALLERADE
SYSTEM
OCH
LÖSNINGAR

40+
FAKTURERINGS-LÖSNINGAR
INSTALLERADE HOS
ENERGIBOLAG

35%
AV ALLA
LEVERANTÖRS-BYTEN I SVERIGE OCH FINLAND

50+
INSTALLATIONER
FÖR
MÄTVÄRDES-HANTERING

ELHANDLARCENTRISK AFFÄRSMODELL
och NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

Props har sedan länge levererat faktureringslösningar som i driftmiljö hanterar elhandlarcentrisk affärsmodell.

Med hjälp av lösningar och clearing-tjänster från Props erbjuds redan idag centraliserad hantering av nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell för alla nordiska energibolag.
 

UTVALDA NYHETER

 • Den norska elhandlaren Folkekraft väljer faktureringslösningen ProBill från Props med full hantering av drift och back-office från Props Services.
 • Sinfra har antagit den svenska systemleverantören Props för ramavtal avseende Mätvärdeshantering.
 • Det ledande nordiska programvaruföretaget EG förvärvar de två Props-bolagen Props Utility Solutions AB och Props Utility Services AB (press-release).
 • Ale Fjärrvärme väljer faktureringslösningen ProBill från Props för hantering av komponenter, avläsningar, avancerad validering av mätdata samt flexibel debitering av fjärrvärme.
 • Solör Bioenergi Group ("Solör") har nu tecknat avtal med Props för leverans av faktureringslösning för ytterligare fyrtio (40) orter i Solör-gruppen, som därmed läggs in i den redan uppsatta faktureringslösningen för fjärrvärme.
 • Energibolaget Greenely väljer Props som ny leverantör av komplett faktureringslösning för bolagets slutkunder. Props marknadsledande och framtidssäkrade SaaS-lösning "ProBill" kommer i ett första steg att ersätta Greenely's befintliga lösning för hantering & drift av bolagets slutkunder i Sverige, och därefter har Greenely avtalat att använda Props som leverantör av systemlösning även för sin planerade internationella expansion.
 • Partille Energi väljer Props som leverantör av systemlösning och driftstjänst för kundhantering och fakturering, för elnät, elhandel, fjärrvärme och andra tjänster.
 • Ytterligare två norska elbolag väljer Props faktureringslösning för automatisk kommunikation mot norska elhubben och för framtidssäkrad fakturering, med all systemdrift outsourcad till Props Services.
 • Internationella bolaget Svea Solar byter ut systemen för kundhantering, fakturering och leverantörsbyten mot flexibel och kraftfull lösning från Props. 
 • Affärsverken Karlskrona väljer systemet "ProBill" från Props som nytt Kundinformationssystem, för kundhantering och fakturering av nyttigheterna elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, produktion & mikroproduktion samt andelar för solparken.
 • Svenskt etablerat elbolag med elnät, elhandel och mikroproduktion byter till Props som leverantör av nytt Kundinformationssystem för fakturering, leverantörsbyten, kundhantering och avräkning - med optionerna Kundkonto och Utökat säljstöd (CRM).
 • Jönköping Energi väljer Props som leverantör av systemlösning för kundhantering och fakturering, för elnät, elhandel, fjärrvärme och andra tjänster.
 • Props är först i världen med att migrera energibolag som är uppkopplat mot den norska hubben. Det första energibolaget någonsin i Norge har nu bytt faktureringslösning, och därmed samtidigt migrerat mellan gammalt och nytt system, samtidigt som man är uppkopplad mot den norska hubben "Elhub".
 • Falkenberg Energi väljer ProBill från Props för fakturering, leverantörsbyten, kundhantering och hantering av mikroproduktion.
 • Tekniska verken i Linköping väljer lösning för kundhantering och fakturering från Props. Tekniska verken i Linköping väljer den svenska systemleverantören Props som leverantör av lösningen ProBill för kundhantering och fakturering. I upphandlingen har Tekniska verken sökt en säker standardlösning som uppfyller såväl lagkrav som uppsatta effektmål: nya affärsmöjligheter, automatisering, kontroll (spårbarhet, kvalitetssäkring och intern kontroll) i en framtidssäkrad arkitektur. Lösningen ProBill från Props kommer att hantera tio (10) bolag som är knutna till TvAB, bland annat Bixia för elhandel och Utsikt för bredband samt nyttigheterna elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten & avlopp samt hyror.
Samtliga nyheter hittar du här