DIN LEVERANTÖR
AV FÄRDIGA LÖSNINGAR

Props är ledande leverantör av systemlösningar för fakturering, mätvärdeshantering och leverantörsbyten - idag och inför framtiden!

FAKTURERING

Kompletta faktureringssystem och kundinformationssystem (KIS) för samtliga nyttigheter, t.ex. el, nät, värme/kyla, bredband, telekom, VA, bränsle, sophämtning, tjänster etc.

DATAHANTERING

Kompletta och automatiska systemlösningar för edi-hantering, leverantörsbyten, mätvärdeshantering, mätvärdesdatabas och avräkning. Givetvis även för nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell.

INTEGRATION

Med hjälp av avancerad och kompetent affärs- och beslutslogik hanterar vår integrationsplattform (mediation device) alla förändringar i kringliggande system samt dataflöden till och från dessa.

CLEARING

Props levererar samtliga systemlösningar till Utility Clearing House (uClearing), Europas första clearing house för energibranschen. uClearing möjliggör nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell, för alla i branschen. 

VAD VI GÖR

Props är en svensk leverantör av flexibla och prisvärda mjukvarulösningar till energibolag, telekombolag, bredbandsbolag och banker. Personalen på Props har tidigare utvecklat bland annat fyra framgångsrika generationer av faktureringslösningar som idag betjänar över 22 miljoner slutkunder över hela Europa.

VÅR BAKGRUND

Sedan tidigt 90-tal har vår personal jobbat med systemlösningar för internationell integration och avancerad fakturering. Den samlade kunskapen har resulterat i standardiserade systemlösningar med hög datakapacitet och användarvänlig flexibilitet, vilket skapar kundunika lösningar utan behov av anpassningar i systemen.

VÅR FRAMGÅNG

Vi löser det som andra anser vara "problem", och vi erbjuder framtidens lösningar - redan idag. För våra kunder resulterar detta i konkreta, omedelbara, standardiserade och kostnadseffektiva mjukvarulösningar. Från Props köper du en färdig, beprövad lösning - till fast pris. Vi löser gärna det svåra, det lätta kan andra få ta hand om.

186
INSTALLERADE
SYSTEM
OCH
LÖSNINGAR

37
FAKTURERINGS-LÖSNINGAR
INSTALLERADE HOS
ENERGIBOLAG

35%
AV ALLA
LEVERANTÖRS-BYTEN I SVERIGE OCH FINLAND

43
INSTALLATIONER
FÖR
MÄTVÄRDES-HANTERING

ELHANDLARCENTRISK AFFÄRSMODELL
och NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

Props har sedan länge levererat faktureringslösningar som i skarp miljö hanterar elhandlarcentrisk affärsmodell, till både spanska och finska energibolag.

Det är dessutom Props som levererar samtliga systemlösningar till Utility Clearing House (uClearing), Nordens och Europas första clearinghouse för energibolag. Med hjälp av lösningarna från Props kan uClearing redan nu möjliggöra centraliserad hantering av nordisk slutkundsmarknad och elhandlarcentrisk affärsmodell för alla nordiska energibolag.
 

UTVALDA NYHETER

Oktober 2017
Props utses till Di Gasellföretag 2017
Props kan stolt presentera att vi utsetts till Di Gasellföretag 2017! Utmärkelsen etablerades år 2000 av affärstidningen Dagens Industri för att årligen utse och uppmärksamma Sveriges snabbast organiskt växande och lönsamma företag. Dagens Industri skriver till Props; "Ditt företag är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma! Som Gasellföretag är du en av Sveriges hjältar. Du skapar jobb för människor, du driver tillväxt och inspirerar andra att följa i dina fotspår. Därför vill vi på Dagens industri hylla dig. Vi vill lyfta fram din insats och få dig att fortsätta framåt."

  • Ytterligare ett svenskt energibolag väljer att ersätta sitt nuvarande faktureringssystem med faktureringslösningen "ProBill" från Props. Förutom leverans och uppsättning av komplett faktureringsprocess inkluderar leveransen dessutom säljhantering, leverantörsbyteshantering, komplett mätvärdeshantering samt migrering från lösningen som ersätts.
  • Efter utförliga tester mot den norska el-hubben ("Elhub") är både Props faktureringssystem ProBill och våra norska kunder godkända enligt "Aktörcertifiering M5" mot norska el-hubben. Givetvis var testerna för både system och aktörer slutförda och godkända i god tid (januari 2017) innan det sistadatum som var uppsatt av Elhub (1 mars 2017).
  • Faktureringssystemet ProBill har nu 100% automatisk hantering av avräkningsrapporter även för eSett, vilket krävs för nordisk balansavräkning (Nordic Balance Settlement, NBS). Systemet hanterar med full automatik de två parallella flödena till eSett och SvK (Svenska Kraftnät), och när det sedan är dags är det bara för respektive nätägare att stänga av ProBill-flödet för de gamla avräkningsrapporterna till SvK.
  • Det svenska energibolaget Svekraft byter till faktureringslösningen ProBill från Props. Svekraft väljer att få samtliga ProBill-funktionerna levererat som en komplett tjänst från den europeiska tjänsteleverantören Utility Clearing House (uClearing), vilket gör att Svekrafts egna personella resurser kan hållas till ett minimum samtidigt som både data och processer kvalitetssäkras av uClearings personal.
  • Ytterligare norsk elhandlare väljer fakturerinslösningen ProBill från Props.
  • Utility Clearing House (uClearing) väljer system från Props för hantering av Nordisk slutkundsmarknad och Elhandlarcentrisk affärsmodell.
  • SverigesEnergi väljer faktureringslösningen ProBill.
  • Sundsvall Energi implementerar faktureringslösningen ProBill.

Samtliga nyheter hittar du här